Wiatr wywołany warunkami meteorologicznymi i ukształtowaniem terenu nazywa się WIATREM RZECZYWISTYM, natomiast ruch powietrza wynikający z poruszania się jachtu i przeciwny do kierunku jego ruchu oraz równy szybkości, z jaką się porusza jacht, określany jest jako WIATR WŁASNY.
Wypadkową wiatrów rzeczywistego i własnego jest WIATR POZORNY. Jest to wiatr bezpośrednio działający na żagiel i odczuwany przez żeglarzy na poruszającym się jachcie. Siła i kierunek wiatru pozornego zmieniają się w zależności od prędkości jachtu oraz kursu względem wiatru. Wskaźnikiem wiatru pozornego jest wimpel, lekka chorągiewka przymocowana do topu masztu.
Kursy względem wiatru pozornego:

  • BAJDEWIND to kurs, podczas którego wiatr wieje z kierunków pomiędzy linią wyznaczoną przez kąt graniczny, a trawers jachtu, tj. kierunek prostopadły do płaszczyzny symetrii jachtu.
  • PÓŁWIATR to kurs, którego wiatr wieje z kierunku równoległego do trawersu jachtu.
  • BAKSZTAG to kurs, podczas którego wiatr wieje z kierunków od rufy do trawersu jachtu.
  • FORDEWIND to kurs, podczas którego wiatr wieje od rufy.

tz_wiatrpoz Zmiany wiatru pozornego przy różnych kursach względem wiatru.

a) bajdewind,
b) półwiatr,
c) baksztag,
d) fordewind

WW - wiatr własny,
WR - wiatr rzeczywisty,
WP - wiatr pozorny.

Kursy bajdewind i półwiatr nazywane są kursami ostrymi, a baksztag i fordewind - kursami pełnymi. Od kursu półwiatr do kursu bajdewind siła wiatru pozornego wzrasta w stosunku do siły wiatru rzeczywistego. Wiatr pozorny, z wyjątkiem kursu fordewind, jest zawsze ostrzejszy (bardziej od dziobu) niż wiatr rzeczywisty.
Wyróżnia się lewy i prawy hals. Prawym halsem nazywa się kurs, podczas którego wiatr wieje z prawej strony (z prawej burty), a lewym halsem - gdy wiatr wieje z lewej.
Jeżeli jacht jest w ruchu, a jego siłą napędową są żagle, to wyróżnia się burtę nawietrzną i zawietrzną. Burta nawietrzna to ta, na którą wieje wiatr, a przeciwna to burta zawietrzna. Zmianę kursu jachtu w kierunku wiatrów pełniejszych, tj. od bajdewindu do fordewindu, nazywa się odpadaniem, zmianę kursu w kierunku wiatrów ostrzejszych, tj. od fordewindu do bajdewindu - ostrzeniem.

tz_kursy

Udostępnij