Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami RODO Szkoła Żeglarstwa Junga zobowiązuje się do ochrony przekazywanych nam danych osobowych.

Informacje dotyczące sposoby w jaki wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz plików cookie jakie wykorzystuje nasza strona internetowa znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Żeglarstwa Junga – Paweł Gostkowski z siedzibą w Gdyni przy al. Jana Pawła II 9.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować w przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Skontaktować się z nami możesz wysyłając wiadomość na adres mailowy junga@junga.pl lub dzwoniąc pod numer 502 925 593.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są dane osobowe?

 • Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia.
 • Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 • wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • rozliczeń rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w celach wynikających z udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W celu realizacji rejsów i szkoleń poprosimy Cię o podanie danych osobowych. Zwykle prosimy o podanie podstawowych danych takich jak : imię, nazwisko, adres email oraz numer telefonu. W celu nadania korespondencji możemy poprosić Ciebie również o adres zamieszkania.
 • Możemy również poprosić o podanie danych osobowych innych osób – gdy zapisujesz na rejs lub kurs swoją rodzinę lub znajomych. W celu zapisania tych osób również możemy poprosić o ich imiona, nazwiska, numery telefonu oraz adresy email. Przekazując nam dane tych osób Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wyrażają na to zgodę i akceptują naszą Politykę Prywatności.
 • Podanie danych osobowych jest niezbędne do odpowiedzi na Państwa zapytania oraz rezerwacji miejsc na rejsach i szkoleniach.
 • Podanie danych osobowych jest również niezbędne do przeprowadzenia egzaminów żeglarskich jak i motorowodnych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko podmiotom bezpośrednio zintegrowanym z naszą działalnością. Dane udostępniane są tylko gdy jest to niezbędne do wykonania zleconej przez Ciebie usługi lub wynika to z obowiązków jakie prowadzi za sobą prowadzenie działalności.

Twoje dane mogą być przekazane w uzasadnionych przypadkach:

 • Ministerstwu Sportu i Turystyki (po przystąpieniu do egzaminu żeglarskiego lub motorowodnego)
 • Stowarzyszeniu ISSA ( w celu wyrobienia certyfikatu)
 • firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej
 • firmie księgowej
 • partnerom handlowym w celu realizacji umowy czarterowej jachtu
 • agencjom ubezpieczeniowym

W uzasadnionych prawnie przypadkach jesteśmy zobowiązani również do udostępniania danych organom ścigania oraz instytucjom finansowym.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?         

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od daty wykonania umowy (dane niezbędne w celu wykonania umowy) oraz 6 lat od daty wystawienia rachunku (dane rozliczeniowe), z zastrzeżeniem wyjątku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.

Informujemy o przysługującym prawie:

 • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
 • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
 • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.

Polityka plików cookies

Strona junga.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane przez stronę www.junga.pl mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z witryny co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej.

Zgoda na przetwarzanie plików „cookies” jest dobrowolna. Należy jednak pamiętać, że ograniczenia w ich stosowaniu mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych na stronie internetowej.