Jakie są stopnie żeglarskie i motorowodne oraz jak wygląda droga do ich uzyskania?

Lubisz żeglowanie po jeziorze i chcesz wreszcie robić to samodzielnie? A może masz ambicje na może? Zastanawiasz się, jaki patent żeglarski i motorowodny jest niezbędny, aby wyczarterować jacht żaglowy lub motorowy? Dowiedz się, jakie są stopnie żeglarskie i motorowodne oraz sprawdź, jak wygląda droga do ich uzyskania.

Stopnie motorowodne i żeglarskie – rodzaje

Wyróżnia się dwie kategorie uprawnień na jachty: motorowodne oraz żeglarskie. Ponadto, w zależności od poziomu zaawansowania, umiejętności te różnią się stopniem. Aby uzyskać patent, należy zdać egzamin i dodatkowo w większości przypadków udokumentować staż. Konkretne wymagania są określone w stosownych przepisach zawartych w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Patenty żeglarskie – stopnie

Wyróżnia się trzy patenty żeglarskie. Podstawowym są uprawnienia żeglarza jachtowego, które można zdobyć już po ukończeniu 14. roku życia. Jak zdobyć patent żeglarski? Staż nie jest wymagany, ale konieczne jest zdanie egzaminu. Patent żeglarza jachtowego uprawnia do prowadzenia jachtu żaglowego po wodach śródlądowych bez ograniczeń co do długości jednostki. Żeglarz może też pływać jachtem do długości do 12 metrów po morskich wodach wewnętrznych w ciągu dnia, oraz w odległości 2 mil morskich od brzegu po wodach otwartych. Posiadając patent żeglarza jachtowego, możesz pływać np. po Zatoce Gdańskiej, Zalewie Wiślanym albo jeziorach na Mazurach.

Kolejny patent żeglarski to patent jachtowego sternika morskiego, czyli wyższy stopień pozwalający na żeglowanie po wodach morskich i śródlądowych. Można go otrzymać po ukończeniu 18. roku życia. Osoba posiadająca uprawnienie ma prawo pływać na jachtach, których długość nie przekracza 18 metrów. Aby uzyskać patent, konieczne jest zdanie stosownego egzaminu, a także zrealizowanie 200 godzin stażu na wodach morskich. Choć 200 godzin wydaje się dość długim stażem, to w rzeczywistości można go zrobić podczas dwóch dość intensywnych rejsów tygodniowych.

Najwyższym i ostatnim stopniem żeglarskim jest kapitan jachtowy. Aby go zdobyć, konieczne jest uzyskanie patentu jachtowego sternika morskiego oraz odbycie przynajmniej 6 morskich rejsów ze stażem łącznym wynoszącym minimum 1200 godzin żeglowania (w tym 100 pływy, 100  na jachcie powyżej 20 metrów, 400 samodzielne prowadzenie). Uprawnienia kapitana jachtowego umożliwiają żeglowanie po wodach morskich i śródlądowych, bez ograniczeń co do długości kadłuba.

Stopnie uprawnień motorowodnych

Poza uprawnieniami żeglarskimi wyróżnia się też patenty motorowodne. Podstawowym stopniem jest sternik motorowodny. Jak zdobyć uprawnienia na sternika motorowodnego? Uprawnienia może zdobyć osoba, która ukończyła 14 lat i zdała stosowny egzamin. Patent ten uprawnia do legalnego pływania motorówkami i skuterem wodnym po jeziorach i rzekach (wodach śródlądowych), a także morzu, ale w odległości maksymalnie 2 mil morskich od brzegu, na jachcie motorowym o długości do 12 metrów. Osoba ze stopniem sternika motorowodnego może pływać tylko w dzień.

Wyższym stopniem jest z kolei motorowodny sternik morski. Patent ten daje uprawnienia do pływania bez ograniczeń geograficznych po wodach morskich i śródlądowych na łodziach motorowych o długości do 18 metrów. Aby uzyskać uprawnienia, należy mieć ukończone 18 lat, zdać stosowny egzamin oraz posiadać staż 200 godzin na wodach morskich, zrealizowany w dwóch rejsach.

Najwyższy stopień to patent kapitana motorowodnego. Aby nim zostać, musisz odbyć minimum 6 rejsów o łącznym czasie 1200 godzin żeglugi po wodach morskich, w tym 100 godzin na wodach pływowych, 100 godzin na jachcie powyżej 20 metrów, 400 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu. Posiadając patent, możesz prowadzić jachty motorowe o dowolnej długości po wodach śródlądowych i morskich.